Przypominajka

ABY UZYSKAĆ PKK:

1. ZGŁOŚ SIĘ NA BADANIE LEKARSKIE DO LEKARZA POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

2. Z ORZECZENIEM LEKARSKIM, FOTOGRAFIĄ 3,5 X 4,5 cm UDAJ SIĘ DO STAROSTWA POWIATOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA CELEM NIEODPŁATNEGO UZYSKANIA PKK.

3. PRZYNIEŚ PKK DO OSK LEKTOR.

W RAZIE PYTAŃ – DZWOŃ 516 099 919