Najczęściej zadawane pytania

CO CZEKA MŁODYCH KIEROWCÓW PO ZMIANIE PRZEPISÓW?

Dwuletni okres próbny będzie dotyczył wszystkich nowych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Posiadanie innych kategorii prawa jazdy nie zwalnia kierowcy z obowiązku odbycia okresu próbnego.

W okresie próbnym między 4 a 8 miesiącem od momentu zdania egzaminu kierowca będzie musiał wziąć udział w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia teoretyczne będą obejmować m.in. przedstawienie czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematykę wypadków drogowych oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem. Podczas szkolenia praktycznego, kierowcy wskazane zostaną niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej prędkości. 
Dodatkowo przez okres ośmiu miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy, kierowca będzie mógł kierować wyłącznie autem oznakowanym z tyłu i z przodu nalepką z symbolem „zielonego listka”.  Młodych kierowców przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego będą obowiązywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości. W obszarze zabudowanym nie będzie można przekraczać prędkości 50 km/h, poza obszarem zabudowanym – 80 km/h, a na autostradzie i drodze ekspresowej – 100 km/h. Dodatkowo przez pierwsze osiem miesięcy nie będzie można podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem.
W przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, starosta cofnie wydane uprawnienia do kierowania pojazdami.

1.Ile trzeba mieć lat aby móc zrobić prawo jazdy?
2. Ile razy mogę przystępować do egzaminu praktycznego, aby nie trzeba było ponownie zdawać teoretycznego?
3. Czy można u Państwa dokupić jazdy dodatkowe, jeżeli kurs robiłam w innym ośrodku i kilka razy już nie zdałam?
4. Gdzie i jak mogę się zapisać na kurs prawa jazdy?
5. Czy egzamin wewnętrzny można zaliczyć wcześniej, np. po 27 godzinach jazd, żeby zostawić sobie kilka godzin jazdy przed samym egzaminem?
6. Ile trwa kurs teoretyczny na kat. B?

1. Ile trzeba mieć lat aby móc zrobić prawo jazdy?
Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151 z pózn. zm)
Art. 8. 1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1,B1 i T;
3) 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2,B, B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
6) 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,ust. 3 pkt 2 ora z art. 9;
7) 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
a) A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;
8) 21 lat — dla tramwaju;
9) 15 lat — dla pojazdu zaprzęgowego;
10) 10 lat — dla roweru;
11) 17 lat — dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;
12) 13 lat — dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
13) 21 lat — dla kolejki turystycznej.
2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
1) 18 lat — dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;
2) 19 lat — dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.
3. Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;
2) 19 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;
3) 21 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.
Art. 9. 1. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
1) C i C+E wynosi 18 lat;
2) D i D+E wynosi 21 lat.
2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:
1) 23 lata lub
2) 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.
Przed ukończeniem 18 roku życia konieczne jest posiadanie zgody prawnego opiekuna.
2. Ile razy mogę przystępować do egzaminu praktycznego, aby nie trzeba było ponownie zdawać teoretycznego?
Egzamin z części teoretycznej ważny jest bezterminowo. Możesz zdawać egzamin praktyczny dowolną ilość razy. Od 19.01.2013 r. nie ma już obowiązku odbycia szkolenia dodatkowego (5 godz. jazdy + egzamin wewnętrzny).
Praktyczna rada: lepiej pójść na egzamin solidnie przygotowanym, niż zdawać go wielokrotnie.
3. Czy można u Państwa dokupić jazdy dodatkowe, jeżeli kurs robiłam w innym ośrodku i kilka razy już nie zdałam?
Oczywiście można dokupić jazdy uzupełniające, ustalając ich ilość w porozumieniu z instruktorem. Serdecznie zapraszamy. Gwarantujemy solidne podejście do potrzeb każdego kursanta.
4. Gdzie i jak mogę się zapisać na kurs prawa jazdy?
Przed rozpoczęciem kursu należy udać się do lekarza uprawnionego do wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie. Następnie z otrzymanym zaświadczeniem i zdjęciem (jak do dokumentów) trzeba pójść do Starostwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (dla mieszkańców Lublina – do Wydziału Komunikacji, ul. Króla Leszczyńskiego 20). Tam zostanie wydany bez opłat PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Z tym PKK należy przyjść do Ośrodka Szkolenia Kierowców. Ośrodek dopełni dalszych formalności. Można zaczynać zajęcia.
Uwaga: osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą przyjść do Starostwa z rodzicem lub prawnym opiekunem
5. Czy egzamin wewnętrzny można zaliczyć wcześniej, np. po 27 godzinach jazd, żeby zostawić sobie kilka godzin jazdy przed samym egzaminem?
Nie można. Szkolenie praktyczne – zgodnie z przepisami – trwa nie mniej niż 30 godzin. Dopiero wówczas może się odbyć egzamin wewnętrzny. Najczęściej odbywa się on na 31. godzinie zajęć praktycznych, ale w uzasadnionych wypadkach, kiedy umiejętności kursanta są niewystarczające, szkolenie przedłuża się.
Uwaga: Chopin koncertował z powodzeniem już w wieku 6-7 lat. Niektórzy zaś dłużej uczą się  i choć nie osiągną mistrzostwa Chopina, to potrafią grać na fortepianie. Nie martw się, wcześniej czy później każdy może nauczyć się jazdy samochodem.
6. Ile trwa kurs teoretyczny na kat. B?
Zajęcia teoretyczne zajmują minimum 30 godzin lekcyjnych. Zazwyczaj w naszym ośrodku trwa to około dwóch tygodni. Chodzi nam o to, abyś zdał egzamin teoretyczny za pierwszym razem, jak prawie wszyscy nasi kursanci. Nie jest nam obojętne, czy znasz przepisy ruchu drogowego i umiesz je stosować, czy wyuczyłeś się – jak dawniej – testów na pamięć. Z doświadczenia wiem, że  na przykład trzy dni zajęć teoretycznych po 10 h nie gwarantuje należytego przygotowania.

NAPISZ, ZADAJ PYTANIE