Kursy

PRAWO JAZDY KAT. B
30 godzin teoretycznych
30 godzin praktycznych
Podręcznik: „Kierowca doskonały z płytą Testy B
Szkolenie z pierwszej pomocy
Egzamin wewnętrzny
Kurs dla osób, które osiągnęły 18. rok życia. Kurs można rozpocząć za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po ukończeniu 17 lat i 9 miesięcy.

PRAWO JAZDY KAT. AM od 14 lat   
Kurs  kat. AM :
10 godzin teoretycznych
10 godzin praktycznych
Płyta CD z testami
Szkolenie z pierwszej pomocy
Egzamin wewnętrzny
Zastąpi kartę motorowerową. Uprawnia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim. O kategorię AM można ubiegać się mając 14 lat i uzyskuje się ją taką samą drogą, jak każde inne prawo jazdy-kurs i egzamin państwowy. Kto już posiada kartę motorowerową i ukończył 14 lat, wymienia (płatne) kartę na prawo jazdy AM z pominięciem egzaminu. Posiadanie jakiejkolwiek innej kategorii uprawnia do prowadzenia pojazdów.

PRAWO JAZDY KAT. A 1 od 16 lat 
Kurs  kat. A1 :
30 godzin teoretycznych
20 godzin praktycznych
Płyta CD z testami
Szkolenie z pierwszej pomocy
Egzamin wewnętrzny
O kat. A1 mogą starać się osoby od 16 roku życia, a prawko takie daje możliwość kierowania:motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW (20,39KM), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

PRAWO JAZDY KAT. A 2 OD 18 lat 
Kurs  kat. A2 :
30 godzin teoretycznych
20 godzin praktycznych
Płyta CD z testami
Szkolenie z pierwszej pomocy
Egzamin wewnętrzny
A2 pozwala na jazdę motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

PRAWO JAZDY KAT. A od 24 lat 
Kurs  kat. A :
30 godzin teoretycznych
20 godzin praktycznych
Płyta CD z testami
Szkolenie z pierwszej pomocy
Egzamin wewnętrzny
Pozwala na jazdę dowolnymi motocyklami, ale posiada ograniczenie –  minimalny wymagany wiek
20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39KM), jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A,
24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.
Funkcjonariusze wojska, straży pożarnej, policji i straży granicznej mogą starać się o kategorię A przed osiągnięciem 24 lat.

——————————————————————————————

POZOSTAŁE KURSY I SZKOLENIA SĄ TU: KLIKNIJ  KLIKNIJ