Polityka prywatności

Polityka prywatności na stronę WWW.lektor.net.pl

Lektor, Regionalne Centrum Edukacji s.c. oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców Lektor  szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony www.lektor.net.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników WWW.lektor.net.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/,

Udostępnienie danych osobowych przez formularz kontaktowy jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika i/lub numeru telefonu umożliwi  nam kontakt z Państwem w każdej sprawie związanej z kursem.  Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez OSK Lektor wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Lektor Regionalne Centrum Edukacji s.c. i Ośrodek Szkolenia Kierowców Lektor

20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 1

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Lektor Regionalne Centrum Edukacji s.c. i Ośrodek Szkolenia Kierowców Lektor

za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi kursantów oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Lektor Regionalne Centrum Edukacji s.c. i Ośrodek Szkolenia Kierowców Lektor oraz żądania usunięcia danych z bazy danych firmy. Wymienionych czynności można dokonać osobiście lub poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: biuro@lektor.net.pl

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, są niezbędne do właściwego uzupełniania dokumentacji przeprowadzonych zajęć.

Pliki Cookies

WWW.lektor.net.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.  

Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.