Podesty ruchome przejezdne

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed komisją UDT, co pozwoli na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi tych urządzeń.

Kurs trwa 34 godziny lekcyjne.

WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM:

  1. Ukończony 18 rok życia
  2. Stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.
  3. znajomość tematyki z zakresu mechaniki i elektrotechniki (osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania w tym zakresie, odbywają dodatkowe szkolenie zgodne z rozszerzeniem programowym, 4 godz.)