Kursy

BHP:

  • okresowe dla pracodawców
  • okresowe dla osób kierujących pracownikami
  • okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • okresowe dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • okresowe dla nauczycieli
  • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
  • okresowe dla społecznych inspektorów pracy
  • oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego
  • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach