O szkoleniu

Lektor RCE oferuje Państwu szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem mechanicznym.

Lektor RCE posiada programy szkoleń udostępnione przez ODK Mysłowice, uprawniające do prowadzenia wymienionych szkoleń i wydawania zaświadczeń oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.06/00057/2005

Szkolenie obejmuje cześć teoretyczną i praktyczną według programów nauczania na kursach dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47)

Prowadzimy także szkolenia w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

KONTAKT: 608 825 345 LUB 516 099 919

ZOBACZ WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM

WSZYSTKIE KURSY KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, CO UMOŻLIWIA UZYSKANIE ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH POZWALAJĄCYCH NA PODJĘCIE PRACY WÓZKAMI JEZDNIOWYMI W DANEJ KATEGORII (I WJO, II WJO  LUB III WJO)

IMIENNE ZEZWOLENIA

Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603), będą jeszcze ważne przez pewien okres. 

  • – Imienne zezwolenia wystawione do 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.;
  • – Imienne zezwolenia wystawione do 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
  • – Imienne zezwolenia wystawione od 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Dotychczas z naszych szkoleń skorzystali m.in.:

PKS Kraśnik, MPK Lublin, Miejski Urząd Pracy w Lublinie,
Powiatowe Urzędy Pracy w Bełżycach, Bychawie, Radzyniu Podlaskim, Świdniku.

Wysoką jakość i solidność usług potwierdzają referencje od:
MUP Lublin, PUP Lublin, Świdnik, Radzyń Podlaski