Informacje dla kandydatów na kursy

WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM:

  1. Ukończony 18 rok życia.
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych” kategorii I WJO, II WJO, III WJO .

UWAGA:

WSZYSTKIE KURSY KOŃCZĄ SIĘ EGZAMINEM PRZED KOMISJĄ POWOŁANĄ PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, CO UMOŻLIWIA UZYSKANIE ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH POZWALAJĄCYCH NA PODJĘCIE PRACY WÓZKAMI JEZDNIOWYMI W DANEJ KATEGORII (I WJO, II WJO  LUB III WJO)

KONTAKT: 608 825 345 LUB 516 099 919